นี่เป็นแบบสอบถามของสวนสนุกโยมิอุริแลนด์

คูปองส่วนลดค่าเข้าสวนสนุกจะแสดงขึ้นมาหลังจากที่ท่านได้ตอบแบบสอบถามง่าย ๆ นี้
จึงรบกวนขอความร่วมมือด้วย

*ผู้ที่ถือสัญชาติญี่ปุ่นจะไม่สามารถใช้คูปองจากแบบสอบถามนี้ได้
※日本国籍の方は本アンケートクーポンの利用はできません。

คือหัวข้อจำเป็น
Q1. ท่านมาจากประเทศอะไร?
出身はどちらですか?
Q2. ในปัจจุบัน ท่านอาศัยอยู่ที่ไหน?
現在、どちらにお住まいですか?
Q3. ท่านพักอยู่ที่ไหนในประเทศญี่ปุ่น?

日本での滞在先/住所はどちらですか?
Q4. เพศ

性別
Q5. ท่านมีอายุเท่าไร?

ご年齢は?
Q6. จำนวนคนที่มาสวนสนุกด้วยกัน?
*คูปองสามารถใช้ได้ถึง 5 ท่าน (รวมตัวท่านด้วย)

来園人数は?※クーポンは5人まで使えます。(本人含む)
Q7. กรุณาระบุว่าท่านมากับใคร

同行者を選んでください。
Q8. ท่านเดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไร?
あなたが日本に来たのは今回で何回目ですか。
Q9. จุดประสงค์ในการมาสวนสนุกของท่านคืออะไร? *สามารถตอบได้หลายข้อ
あなたの来園目的は? ※複数回答可能
Q10. ท่านรู้จัก “โยมิอุริแลนด์” ผ่านทางข้อมูลแบบไหน? (เลือกได้หลายข้อ)
あなたはどんな情報を見て「よみうりランド」を知りましたか?(いくつでも)