Bản thăm dò ý kiến đã chỉ định không được công bố.